30. přezlětna njedźela (Lk 18,9–14)

 1. Za koho powěda Jězus přirunanje wo farizeju a cłowniku?
  A. za dobroćiwych, kiž druhim pomhachu
  B. za sprawnych, kiž druhich zacpěwachu
  C. za nabožnych, kiž hrěšnikow hidźachu
 2. Kelko ludźi zastupi do templa so modlić?
  A. 6
  B. 4
  C. 2
 3. Kak je so farizej modlił?
  A. pobožnje
  B. naduće
  C. zwjeršnje
 4. Z kajkimi słowami modleše so cłownik?
  A. Božo, budź mi hrěšnikej přichilny!
  B. Božo, budź mi hrěšnikej smilny!
  C. Božo, budź mi hrěšnikej dobry!
 5. Štó budźe powyšeny?
  A. štóž so ponižuje
  B. štóž so sponiži
  C. štóž so pokori

S. Chystamarija