3. Wulkeho róžka

„A ja jeho njeznajach, ale zo by so wón wozjawnił Israelej, tohodla přińdźech ja a křćijach z wodu“ (Jan 1,31).

Jan Křćenik wědźeše, zo ma so Messijas zjewić, njeje pak Jězusa direktnje znał, doniž Jeho njewukřći. Přeswědčeny bě wo tutym messijanstwje we wokomiku, we kotrymž, hnydom po Jordanowej křćeńcy, Duch Swjaty w podobje hołbja na Jězusa zestupi a Jeho bójske synowstwo swjatočnje wozjewi. Tež my wozjewjejmy wšudźom, zo je Jězus Boži Syn a Wumóžnik.

TAD