24. Wulkeho róžka

„A tež z Jerusalema a Idumeje, ze Zajordanskeje a wokoliny Tyrusa a Sidona přińdźe mnoho ludu, hdyž słyšachu, što wón skutkuje“ (Mk 3,8).

Ludźo woneho časa běchu skerje chudźi a hłódni. Tola njehladajo na swoje skromne zamóžnosće, podawachu so na daloki puć, zo bychu Bože skutkowanje nazhonjeli. Hłód za Božim słowom a skutkowanjom bě jim jara wažny. Kak pak je to pola nas, postmodernych wěriwych?

TAD