7. Wulkeho róžka

„Zo by so dopjelniło, štož praji profet Jezaja“ (Mt 4,14).  

Profet Jezaja je přichad Jězusa na swět jako schadźace swětło připowěł. Jězus Chrystus je přišoł, zo by Bože slubjenje dopjelnił a wšitkich ludźi wumóžił. Z tym je so Bože kralestwo na swěće započało. Přez swjatu křćeńcu smy do Jeho kralestwa powołani. Słuchajmy tuž rady na Jeho słowa a jednajmy po nich.

S. Chrystamarija