26. Wulkeho róžka

„A pismawučeni, kiž běchu z Jerusalema přišli, rjeknychu: Wón ma Beelcebuba a z wjerchom djabołow wuhanja djabliska“ (Mk 3,22).

Jězus ma Beelcebuba! Tuž ma dobro hódnotu zła. Něšto tajkeho prajić je z wjerškom perfidije. Dźensa so čini z Cykwju něšto podobneho. Wosebje z jeje měšnikami. Woni dźě křiwdźa jeno, wosebje dźěći. Potajkim ničo noweho pod słóncom...

DJD