12. Wulkeho róžka

„Přetož Jana njeběchu hišće do jastwa tykli“ (Jan 3, 24).

Jan Křćenik njeje Jězusa Chrystusa jeno ze swojimi słowami předpowěł, ale tež ze skutkami. Jedyn z nich běše mjenujcy jeho zajeće. Z tym wón pokaza, zo su so časy Stareho Zakonja skónčili, kaž tež wozjewi, zo budźe Syn Boži z ćerpjacym Messijasom.

DJD