28. Wulkeho róžka

„Jeli so kralestwo přećiwo sebi rozdźěli, to njemóže tajke kralestwo wobstać“ (Mk 3,24).

Divide et impera – dźěl a knjež – prajichu starodawni Romjenjo. Samsnu taktiku ma zły duch. Samo jedne z jeho mjenow – djaboł, pełožene z grjekšćiny, woznamjenja toho, kiž dźěli. Tuž kóžda šćěpjeńca mjez ludźimi ma něšto we sebi ze satanom činić.

DJD