14. Wulkeho róžka

„Jězus ducy při Galilejskim morju wuhlada Symana a Handrija, jeho bratra, kak swoje syće do morja mjetaštaj. Běštaj mjenujcy rybakaj“ (Mk 1,16).  

Jězus wuhlada Symana a Handrija. Widźeštaj tež wonaj Jězusa Chrystusa? To Biblija njepraji! Naskerje nic! Staj dźě dźěłałoj. A kak je to w našim žiwjenju? Smy cyle zadźěłani? Abo widźimy tola Bože skutkowanje w našej wšědnosći? 

DJD