23. Wulkeho róžka

„Wón rjekny mužej ze zeschnytej ruku: Stań a stup so dosrjedźa!“ (Mk 3,3).

Tuta jedna sada wobsahuje Jězusowy nadawk tu na zemi. Tež, hdyž nas dźiwy, kotrež je Jězus skutkował, zajimuja, njeje přišoł, zo by dźiwy činił. Wón rjekny mužej… Mam za to, zo je tu z mužom čłowjek, potajkim muž a žona, měnjeny. A zo ma čłowjek w srjedźišću stać, wosebje tón potrěbny, a nic Zakoń abo samo profit abo něšto druhe swětne, je přez Jeho sčłowječenje tola jasne.

MN