11. Wulkeho róžka

„A Jězus přikaza jemu, to nikomu njeprajić! Rjekny: Dźi, pokaž so měšnikej a wopruj za swoje wučisćenje, kaž je Mójzes přikazał; jako dopokaz za nich!" (Lk 5,14).

Wusadneho je Jězus wustrowił a namołwja jeho, přikaz spjelnić a měšnikej swoje wustrowjenje zdźělić a woporny dar wotedać. Nam je Bóh strowotu dał a wšědnje nas ze wšěm štož trjebamy wobdari. Tuž je samozrozumliwe, zo mamy jako Boži wopor druhim dobroty wopokazać.

S. Chrystamarija