30. Wulkeho róžka

„Słuchajće! Syjer wuńdźe wusywać“ (Mk 4,3).

Nic kóždy je syjer. Syjer trjeba nic jenož móc ale tež wušiknosć, dobre wóčko a wobšěrnu wědu. Prawy syjer njeje za wunošk zamołwity. Zemja (rola) rozsudźa. Tole syjer tule wě, ale přicpěwa kóždej pódźe móžnosć wunoška.

MN