27. Nazymnika

„A woprašachu so jeho: Mištrje, hdy to budźe? A kajke budźe znamjo toho, zo so to započnje“ (Lk 21,7).

Jězus wěsćeše wo zničenju Jerusalemskeho templa, pokaza pak z tym tež na skónčenje swěta. Ze Swjateho Pisma wěmy, zo skónči so jónu tuchwilny swět, a to na sudnym dnju. Hdy to budźe, nichtó njewě, jenož njebjeski Wótc. Njeje wažne, zo termin skónčenja swěta znajemy. Wažniše za nas je, zo je naša wěra žiwa a zo smy stajnje z Bohom zwjazani, we wšěm našim počinanju, a našim dobrym poměrje k blišemu.

S. Chrystamarija