26. Nazymnika

„Z prawdu wam praju: Tuta chuda wudowa je najwjace ze wšěch dała“ (Lk 21,3).  

Ekonomisce hladajo, dwaj pjenježkaj, to njebě wjele. To běše 1/64 denara. Za to móžeše sej čłowjek na přikład jeno horšć muki abo małki přikusk kupić. Tola pola Boha bě to najwjace. Dokelž běše to posledni pjenjez wudowy. Tuž je to znamjo jeje wulkeje dowěry k Bohu a Jeho starosće wo nju.

DJD