13. Nazymnika

„Dźakuje so knjez snadź wotročkej za to, zo sčini to, štož bě jemu kazał?“ (Lk 17,9).

Smy jako dźěći Bože wot Boha po Jeho wobrazu stworjeni, tak zo je samozrozumliwe Jeho wšědnje chwalić hač je to na Kemšach, w rańšim a wječornym paćerju doma abo w dobrowólnej słužbje potrěbnemu poskićenej, bjez toho, zo sej zapłaćić damy.

S. Chrystamarija