12. Nazymnika

„Bjerće so na kedźbu!“ (Lk 17,3).  

Jězus warnuje wučomnikow před pohórškami. Bjez tutych pak njeje žiwjenje na zemi. Woni běchu, su a budu. Tohodla ma Jězusowy wučomnik so před nimi na kedźbu brać, to rěka nic so hóršić kaž tež nic druhich pohóršować.

DJD