8. Nazymnika

„A wón jim powě tute přirunanje“ (Lk 15,3).

Haj, Jězus rěčeše k ludej direktnje, a to nic z abstraktnymi zapřijećemi, ale z pomocu konkretnych, barbnych wobrazow, čerpanych z nazhonjejow wšědneho dnja. So wě, zo so za tym jednorym wobrazom chowa prawda wo Bohu, čłowjeku, hrěchu, zmysle a směrje žiwjenja, atd. Přirunanje je wězo wumyslene tola prawdźepodobne, a njeje bajka ani mytos. Wono ma za cil, přistupnje wuswětlić potajnstwo Božeho kralestwa, jeho žro a tež žadanja napřećo ludźom. 40 přirunanjow je w Ewangelijach. Čitajmy je rady, a spytajmy zrozumić tam zapřijatu Božu wolu.

TAD