22. Nazymnika

„Přetož přińdu na tebje dny, hdyž će twoji njepřećeljo wobdadźa z nasypom a ze wšěch stron će zamknu“ (Lk 19,43).

Dobre poselstwo wobsahuje tež mjenje přijomne hrónčka. Druhdy Jězus pohrozy wosebje tam, hdźe maja ludźo zawrjenu wutrobu a nochcedźa so nakazać. Wotchad wot praweje pobožnosće wuskutkuje rozwólnośc ćěła a rozuma, štož wjedźe ke padej towaršnosće a ke dušinemu a politiskemu njewólnistwu. Přikładow toho maš w stawiznach tójšto.

TAD