24. Nazymnika

„Nětko bě tu sydom bratrow, a prěni so woženi a wumrě bjez dźěći“ (Lk 20,29).

Předležaca sada pochadźa z přirunanja saducejow. Woni chcychu Jězusej Chrystusej dopokazać, zo njeje zmortwychstanjenje docyła móžne, tohodla wumyslichu sej podawiznu wo sydom bratrach, kiž mějachu – jedyn po druhim – za mandźelsku jednu a samsnu žonu, ale njezamóžachu z njej dźěći spłodźić. To je wězo jedna fiktiwna stawizna. Tola ma wona cyle realny zakład. Mjenujcy wotewrjenosć Wuzwoleneho ludu na žiwjenje a jeho starosć wo přichod, kotryž bjez dźěći njeby scyła móžny był.

DJD