9. Nazymnika

„A sčiniwši sej z powjazow šwikadło wuhna wšěch z templa, tež wowcy a woły a pjenjezarjam rozsypa pjenjezy a spowróća blida“ (Jan 2,15).

Jerusalemski templ bě dom Boži. Jězus słyšeše a widźeše kak překupcy harowachu a w templu wikowachu. Ze šwikadłom wuhna haru činjacych a předawacych překupcow. Kóžda cyrkej je tohorunja swjatnica Boža a kóžde njetrjebawše wótřerěčenje tam njesmě być. Wone zrani Boha, kaž tež ćišinu pytacych modlerjow.

S. Chrystamarija