1. Nazymnika

„Zbóžni su chudźi po duchu, přetož jich je njebjeske kralestwo“ (Mt 5,3).

Swět chwali bohatstwo a bohačkow, Jězus pak hódnoći chudych. Chudoba rodźi pokornosć a tuta je prěni schodźenk po puću ke křesćanskej dospołnosći. Z chudoby dźě rosće žadosć za duchownymi dobrami. Chudoba po duchu rěka: Znutřkowne skromne nastajenje čłowjeka, kotryž najebać swojeho wulkeho wobsydstwa, ma distancu k wěcam a chwalbje tutoho swěta, pyta pak to njezachodne a Bože.

TAD