17. Nazymnika

„W tym měsće běše tež wudowa, kotraž přichadźeše stajnje zaso k njemu a rěčeše: Škituj mje před mojim přećiwnikom!“ (Lk 18,3).

Wudowa w Jězusowym přirunanju njepřesta sudnika wo pomoc prosyć a bu wusłyšana. Z tutej wudowu smy tež my měnjeni. Kaž wona sudnika nadběhowaše, zo by ju škitał před jeje přećiwnikom, tak napomina nas Jězus w našich próstwach wo Božu pomoc nic popušćić.

S. Chrystamarija