16. Nazymnika

„Podobnje sta so tež za dny Lota: Jědźachu a pijachu, kupowachu a předawachu, sadźachu a twarjachu“ (Lk 17,28).

Łaćonske přisłowo praji: Historia magistra vitaestawizny powučuja žiwjenje. To wědźeše tež Jězus. Tohodla, dopominajo na Lota z časow Stareho Zakonja, pokazuje jeho jako přikład za wučomnikow. Tehdy přińdźe Bože chłowstanje cyle nahle na ludźi. Něšto podobneho stanje so při sudnym dnju na kóncu časow.

DJD