19. Nazymnika

„Wotmołwichu jemu, zo dźe tudy Jězus Nacaretski nimo“ (Lk 18,37).  

Mnoho ludźi sćěhowachu Jězusa. Mjez nimi bě slepy. Wón słyšeše kročele črjódy a so za přičinu wopraša a dósta wotmołwu: Jězus nimo dźe! Wšitcy wědźachu, zo zamóže Jězus chorych wustrowjeć, haj zo su chori Jemu wosebje blisko. To je tež namołwa na nas, chorym našu lubosć wopokazać a jich wopytać, z nimi so rozmołwjeć a so z nimi modlić.

S. Chrystamarija