30. Hodownika

„Hdyž běchu wotešli, zjewi so Józefej wosnje Knjezowy jandźel prajo: Stań, wzmi hólčeca a jeho mać a ćekni do Egiptowskeje a wostań tam, doniž ći njepraju. Přetož Herodes chce dźěćo pytać, zo by je skóncował“ (Mt 2,13).

W dźensnišim sćenju čitamy wo ćěkanju swjateje swójby do Egyptowskeje před přesćěhanjom Herodes Wulkeho. Jandźel zjewi so Józefej wosnje a přikaza jemu wupućować. Józef zdokonja wšitko, kaž bu jemu prajene. Stanywši wza Jězusdźěćatko z jeho maćerju Mariju a ćeknby do kaja faraonow. Wěru swjateho Józefa měć rěka Božu słabosć připóznać.

DJD