9. Hodownika

„Z čim mam tutón splah přirunać? Wón je dźěćom podobny, kiž sedźa na torhošćcu a druhim přiwołuja: Smy wam piskali, a wy njejsće rejowali, smy žałosćili, a wy njejsće płakali“ (Mt 11,16-17).

Bóh móže činić, štož wón chce, to je čłowjekej přeco wopaki. Jan so posći, a ludźom to njeje prawje. Jězus z ludźimi jě, a to tež njeje prawje. Što woni chcedźa, to husto ani sami njewědźa, kaž wašničkojte dźěći.

ŠD