8. Hodownika

„W šestym měsacu potom pósła Bóh jandźela Gabriela do galilejskeho města z mjenom Nazaret“ (Lk 1,26).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija so naspomni šěsty měsac, na kotrymž pósła Bóh jadźela Gabriela k swjatej Mariji. Tute časowe naspomnjenje dopomina na žiwjensku situaciju Hilžbjety, přiwuzneje Maćerje Božeje, kiž bě hižo šěsć měsacow samodruha. Přez to chcyše swjaty Lukaš pokazać, zo je mjez Starym Zakonjom, kotryž reprezentuje Hilžbjeta, a Nowym, kiž předstaja Marija, znutřkowny zwisk. Žadyn z njeju, jedyn bjez duheho, njemóžetej eksistować.

DJD