22. Hodownika

„A Marija praji: Wuchwaluje moja duša Knjeza“ (Lk 1,46).

W dźensnišim sćenju słyšimy tak mjenowany Magnificat – Marijiny chwalospěw, kotryž bu w domje swjateje Hilžbjety wuprajeny. To bě Marijina wotmołwa na postrow, kiž wuńdźe z erta jeje přiwuzneje (Lk 1,42-45). Poprawom by wona měła Hilžbjeće so dźakować, tola Marija wusměri so na Boha Knjeza. A to je za nas z powučacym přikładom wšudźe a w kóždym Bože jednanje widźeć.

DJD