5. Hodownika

„Hdyž wón jednoho dnja wučeše, sedźachu tam tež farizejojo a pismawučeni, kiž běchu ze wšěch galilejskich wosadow a z Jerusalema přišli. Boža móc skutkowaše w nim, a wón hoješe“ (Lk 5,17-18).

Jězusowa bójska móc pokazaše so w jeho prědowanju a hojenju. Tež dźensa rěči wón k nam w ewangeliju kóždeje Božeje mšě, abo hdyž sami za so Swjate Pismo čitamy, wosebje Nowy Zakoń. Jeho poselstwo pokaza nam směr a zaměr našeho žiwjenja.

S. Chrystamarija