2. Hodownika

„Jako Jězus wottam woteńdźe, dźěštaj za nim dwaj slepaj a wołaštaj: Syno Dawidowy, smil so nad namaj!“ (Mt 9,27).

Dźensniši ewangelij dopomina nas na jedyn z mnohich Jězusowych titlow, a to na titl Syn Dawida. To běše mesijaniske pomjenowanje. To rěkaše, zo Jězus pochadźeše z kralowskeho splaha Dawida a měješe spjelnić wšitke slubjenja, kotrež dósta tutón ród wot Boha. Jězus Chystus njeje pak jenož tute slubjenja spjelnił, ale je hišće přewyšił.

DJD