30. nazymnika

„Ducy po brjoze Galilejskeho morja wuhlada wón dweju bratrow, Symana, kiž rěka Pětr, a jeho bratra Handrija, hdyž syće do morja pušćeštaj. Běštaj mjenujcy rybakaj“ (Mt 4,18).

Dźensniše sćenje wopisuje podawiznu powołanja prěnich wučownikow. To so sta při Galilejskim morju za čas jich dźěła, běchu dźě rybakojo. My móžemy tež přez pilne a dospołne wukonjenje swojeho wšědneho dźěła wjele ludźi ke Chrystusej dowjesć.

DJD