16. Hodownika

„Wy sće k Janej pósłali, a wón je prawdu wobswědčił“ (Jan 5,33).

Bóh trjeba swědkow. Swědk wě, što je so stało, dokelž bě wón přitomny. Tola kak často so swědkej njewěri, dokelž wón njerěči, štož sej čłowjek přeje. Wón rěči prawdu. A ta druhdy jara boli.

ŠD