12. Hodownika

„Jako Jězus do templa přińdźe, stupichu k njemu hdyž wučeše, pismawučeni a starši ludu prajo: Z kotrej połnomocu ty to činiš? A štó je ći dał tu połnomóc?“  (Mt 21,23).

Tute prašenje poćahuje so na wučisćenje templa ale tež na powšitkowne skutkowanje Jězusa. Hdyž bychu pismawučeni a starši ludu poselstwo Jana Křćenika přiwzali, potom bychu tež wědźeli, štó Jězus je a w kotrej połnomocy wón jedna. Jězus ma połnomóc wot swojeho Wótca, zo by kralestwo Bože prědował, chorych wuhojił a hrěchi wodawał. Zo je Jězus jeničce z tuteje połnomocy móhł skutkować dopokaza, zo bě wón Messijas, štož so po jeho zrowastanjenju tež wopodstatni. Konsekwenca z tutoho myslenja je: Štóž nochce wěrić, tomu tež dopokazy njepomhaja.

GN