29. Hodownika

„Hdyž běchu dny jeju čisćenja po Mójzesowym Zakonju dopjelnjene, přinjeseštaj Jězusa do Jerusalema, zo byštaj jeho Knjezej předstajiłoj, kaž je w Zakonju napisane“ (Lk 2,22).

Marija a Józef běstaj w židowskej wěrje žiwaj a spjelnještaj wšě předpisy Zakonja. A při tej składnosći přińdźeštaj Simeon a Hana do templa a póznaštaj w dźěšću Božeho Messijasa a chwalěštaj Boha za jeho wulke skutki. Tež w našej chwalbje měł so dźak za wulku lubosć Božu k nam pokazać, kiž je na swět přišoł a nas jako swoje dźěći přiwzał.

S. Chrystamarija