19. Hodownika

„W dnjach Herodesa, krala Judeje, běše žiwy měšnik z mjenom Cacharias z měšniskeho rjadu Abiasa“ (Lk 1,5).

Cacharias, kaž wěmy, bě nan Jana Křćenika. Přez jandźela Gabriela bu jemu narod Jana předpowědźeny. Bóh sam z dźiwom skutkowaše, hačrunjež bě Hilžbjeta, mandźelska Cachariasa, njepłódna. Jan Křćenik měješe Jězusej puć přihotować, to rěka wuzwolenemu ludej, přez nakazanje a přiwobroćenje k Bohu, za Messijasa wutrobu wotewrić. Jeho prědowanja tež za nas płaća.

S. Chrystamarija