20. Hodownika

„W šestym měsacu potom pósła Bóh jandźela Gabriela do galilejskeho města z mjenom Nazaret“ (Lk 1,26).

Pola Boha njeje žana wěc njemóžna. Hilžbjeta, kotraž rěka njepłódna, je podjała syna, a tutón měsac je jej šesty. Marija ma so stać z maćerju Syna Najwyšeho. Sym Boži budźe rěkać tón, kiž so z njeje narodźi. IMMANUEL – tón Bóh z nami.

BJ