4. Hodownika

„Potom wobroći so wón k wučomnikam samym a rjekny: Zbóžnej woči, kiž widźitej, štož wy widźiće“ (Lk 10,23).

Hladajo na sebje, so prašam, kak widźu Jězusa? Widźu w Jězusu čłowjeka, kiž lubuje a mje  k lubosći namołwja? Widźu w Jězusu čłowjeka, kiž wodawa a  k wodawanju pozbudźa?  Z wočimaj wěry widźu w Jězusu toho wot Boha pósłaneho sčłowječeneho Syna Božeho, kiž chce tež do mojeho małeho swěta zastupić.

BJ