12. Hodownika

„Přetož přijomny je mój spřah, a moje brěmjo je lochke“ (Mt 11,30).

Što je spřah? Je to wěcka, kotraž pomha jednu ćežu ćahnyć abo tež njesć. Je to přidatne brěmjo. Kóždy z nas trjeba nanajpozdźišo w ćežach pomoc. A wjele je poskitkow. Ale što so wšitko z tutymi poskitkami sobu nabrěmjeni! Swoje žiwjenje zmištrować k tomu je Jězusowy poskitk najlochši. Wězo je kóžda pomoc něšto přidatne a často to hakle potom pytnješ, hdyž sy „zapřahnjeny“, kajka přidatna ćeža ći ta pomoc je! A tu je Jězus, kotryž njeprěje ćežu spřaha, haj samo brěmjo jón mjenuje. Ale rěči wo lochkosći. Wědźeć móžeš pak to hakle, hdyž do Jeho spřaha so spřahaš! Dowěr Jemu!

MN