24. Hodownika

„Je nas wozbožił z bohatosću swojeho zboža w domje Dawida, swojeho wotročka“ (Lk 1,69).  

Předležaca sada pochadźa z tak mjenowaneho Benedictus, tuž pěsni, kotruž spěwaše Cacharijas na dnju pomjenowanja a wobrězanja swojeho syna Jana. W njej dźe najprjedy wo skutkowanje Bóh tón Knjeza w stawiznach Wuzwoleneho ludu. Wono je pak tež na kóždeho čłowjeka wusměrjene. Bóh chce dźě koždeho z bohatosću swojeho zboža wozbožić.   

DJD