22. Hodownika

„Přetož zhladał je na ponižnosć swojeje słužobnicy, hlejće, wot nětka budźeja mje chwalić wšitke narody“ (Lk 1,48).

Bóh hlada na ponižnosć čłowjeka, nic na jeho nadutosć. Kotřiž ponižni su, wuzwoli Wón, zo bychu Jemu słužili. To nazhoni Marija a w jeje Magnificat wobspěwa. Za nju je Bože jednanje widźomne so stało. Wona je Boha póznała, zetkała a chwalić zamóła. Tute chwalenje Boha pak njeje jenož něšto jeje, ale so rozpřestrěwa, dokelž na njej nětko wšitke narody jednanjenje Boha póznać a tak Boha chwalić zamóža. Dokelž so Bóh Mariji přichili a ju do słužby wuzwoli, ma wona podźěl na Nim a je wot nětka zbóžnosławjena.

PM