26. Hodownika

„Hdyž pak was přepodadźa, njestarajće so wo to, kak abo što maće rěčeć, dokelž budźe wam w tej hodźinje date, što maće rěčeć“ (Mt 10,19).

Zaleži na tym, kotreje přičiny dla was přepodadźa. Hdyž was Boha dla přepodadźa, njetrjebaće sej „hłójčku łamać“! Wšako je Bóh mudriši hač čłowjek a stajnje to dobro chce!

MN