1. Hodownika

„Budźće tuž na straži a modlće so wšón čas, zo byšće byli hódni wuwinyć so wšemu tomu, štož ma so stać, a wobstać před Synom čłowjeka!“ (Lk 21,36).

Tu smy napominani wědomje naš žiwjenski čas wužiwać. Smy stworjeni po wobrazu Božim. A naš nadawk je, stajnje a bóle tutemu wobrazej wotpowědować. To so stanje, hdyž spytamy z Bohom zwjazani być. Přez našu wšědnu modlitwu, naše rozestajenje ze słowom Božim a naše wobdźělenje na liturgiji, ma naš poćah k Bohu rosć a potwjerdźi so přez dobre skutki potrjebnym.

S. Chrystamarija