11. Hodownika

„Tuž njeje tež wola wašeho Wótca, kiž je w njebjesach, zo by so jenički z tych małych zhubił“ (Mt 18,14).

Dźěći hladaja na dorosćenych a jednaja často po jich zadźerženju. Tohodla je wosebje zrudne, hdyž so před dźěćimi hrěši. Dźěći, kaž tež kóždy čłowjek, su wot Boha lubowane a drohotne. Dźěćom z dobrym přikładom być a jich we wěrje a k dobrym skutkam kubłać, přinjese žohnowanje za swójbu kaž tež za wšón lud.

S. Chrystamarija