21. Hodownika

„Jako Hilžbjeta Marijiny postrow zasłyša, poskoči dźěćo w jeje žiwoće. Hilžbjeta bu z Duchom Swjatym napjelnjena“ (Lk 1,41).

Marija wopyta po jandźelowym přizjewjenju naroda Jězusa Chrystusa jeje přiwuznu Hilžbjetu, kotraž měješe bórze porodźić. Hilžbjeta bě prěnja wosoba, kiž wot Ducha Swjateho wěstosć dósta, zo porodźi Marija Messijasa. W Ewangeliju na Kemšach abo w čitanju Swjateho Pisma doma słyšimy Boži hłós. Njech tež w nas Duch Swjaty skutkuje, zo zrozumimy, zo je tu Bóh přitomny.

S. Chrystamarija