17. Hodownika

„Juda spłodźi Faresa a Saru z Tamary Fares spłodźi Esrona Esron spłodźi Arama“ (Mt 1,3).  

To je dźěl Jězusoweho rodopisa, kiž nam pokazuje, zo je so Jězus Chrystus woprawdźe do čłowjeskich stawiznow narodźił, zo je Bóh našu čłowjesku naturu přiwzał a je nam z Jeho wučbu Ewangelija, wosebje pak přez Jeho ćerpjenje a zrowastanjenje puć do njebjes pokazał. Hdyž Jeho puć sćěhujemy, mamy wěstosć, zo našu wěčnu domiznu docpějemy.

S. Chrystamarija