27. Hodownika

„Běžeštaj wobaj nadobo, ale tón druhi wučobnik doběža spěšnišo hač Pětr a přińdźe prěni k rowej“ (Jan 20,4).

Pětr a Jan pytaštaj Knjeza zhromadnje, a je to lěpje hač sam. Pětr dźěše skerje skedźbliwje, Jan chwataše bóle spontanje. Naposled bu widźomne, zo je Jana lubosć k Knjezej pohonjała. Zrozumliwe je, zo tónle Jězusowy wučomnik-lubušk jako prěni doběži.

TAD