7. Jutrownika

„Znowa zběhachu Židźa kamjenje, zo bychu jeho kamjenjowali“ (Jan 10,31).

Židźa chcedźa Jězusa kamjenjować, dokelž je so wón jako Bóh wuznał. Kamjenować móžemy Jězusa tež dźensa, hdyž bjez znutřkowneho wobdźělenja Kemše sobu swjećimy a je snano hišće mylimy. Hdyž so nam něšto njeporadźi, móže so stać, zo Boha w hněwje wołamy a ničo při tym njemyslimy. Před druhimi zaprěć, zo smy wěriwi je tež wěste kamjenjowanje. Samo křiwda přećiwo blišemu rani tež Boha.

S. Chrystamarija