4. Jutrownika

„A zaso praji jim Jězus: Ja du a budźeće mje pytać, ale wumrějeće we swojim hrěše. Hdźež ja du, njemóžeće wy přińć“ (Jan 8,21).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija słyšimy jedne slubjenje Jězusa Chrystusa. Wono wobsteji z dweju dźělow. W prěnim so předpowěda, zo budźeja Židźa Jězusa Chrystusa pytać a w druhim, zo wumru woni w swojim hrěše. Čas žiwjenja je z časom pytanja za Bohom a za zmysłom čłowječeje eksistency. Zbóžny je tón, kotryž to wšitko nadeńdźe.

DJD