8. Jutrownika

„Wjele Židow, kotřiž běchu k Marji přišli a wuhladali, štož bě wón sčinił, wěrjachu nětko do njeho“ (Jan 11,45).

Spočatk dźensnišeho ewangelija naspomni Židow, kotřiž wěrjachu do Jězusa, a to zbudźenja Lacarusa ze smjerće dla. W sćenju po Janu ma tuta podawizna wosebite městno. Zbudźenje Lacarusa je připowědźenje Chrystusoweho zmortwychstanjenja, kotrež je ze znamjenjom toho, štož čaka na čłowjestwo na kóncu časow. Njehladajo pak na to so započina tutón proces tu a nětko – hic et nunc.

DJD