19. Jutrownika

„Marja pak steješe płakajo wonka při rowje. A płačo so wona schili a pohlada do rowa“ (Jan 20,11).

Zrudoba puta a lemi. Hakle hdyž njenamakaš – byrnjež so schilił a hladał – dopóznaješ, štož sy zhubił. Sylzy sprawneje zrudoby pak čisća widźenje. Wonka při rowje steji Marja a što widźi? Row je městno zemrěteho a městno hinitosće. Row je zemski próch do kotrehož so čłowjek wroći. Tuž jeno pohlada a widźi, zo je row prózdny. Snano je derje, hdyž damy přez sylzy sprawneje zrudoby sej swoje widźenje čisćić, zo bychmy za wěrnym žiwjenjom hladać zamóhli.

MN