3. Jutrownika

„Jězus pak wuńdźe na Wolijowu horu“ (Jan 8,1).  

Wolijowa hora ma w martrownym tydźenju wosebity wuznam. Tam je Jězus so modlił a krej so poćił. Tam su wojacy jeho zajeli. Ale wot Wolijoweje hory je wón po Jutrach tež do njebjes spěł. Tola hižo do toho bě wona jeho woblubowane městno modlenja a rozmołwy z njebjeskim Wótcom. Starajmy so tež my wo tajke ćiche městna modlenja w času radosće kaž tež w ćěsnosćach a hórkosćach.

S. Chrystamarija